• PRODUCT產品中心

  產品中心
  西門康:可控橋模塊、、驅動模塊、整流二極管、普通可控硅、二極管、西門康功率模塊、賽米控功率模塊、SEMKRON功率模塊、二極管模塊、賽米控模塊、SEMKRON模塊.
  SKKT162/16E、SKKH106/16E、SKM75GB128D、SKM300GB128D、SKKT330/16E
  CM150DY-24A SKBZ 28/14 SKCH28/12 SKCH28/12 SKD100/12 SKD100/12 SKD100/16 SKD160/12 SKD160/16 SKD160/18 SKD31/12
  SKD31F16 SKD100/04 SKD62/16 SK30DGDL066ET SK20DGDL065ET SK15DGDL126ET SKET400/16E 16B-230-012 SKHI10/17
  PSHI10/17 SKHI23/12R PSHI23/12 SKHI224 SKHI24 SKiiP1092GB170-4D SKIIP1242GB120-4D SKIIP24NAB125T12 SKIIP24NAB126VE
  SKiiP31NAB12T11 SKIIP30NAB12 SKD30/08E SKD25/08E SKKD100/16 SKKD105F12 SKKT27B/14E SKKD162/18 SKKD81/12
  SEMIX904GB126HDS SKKD46/14 SKKH132/16E SKKT26/16 SKKE600F12 SKKE15/12 SKKH92/16E SKKD46/16 SKT600/16E SKKH500/16E
  SKKH57/16E SKT551/14E SKKT15/12 SKKT42B/16E SKKT42B/16E SKKT330/12E SKKH162/16E SKT24/12E SKKT 132/16E SKKT 213/12E
  SKKT250/16E SKKT 330/12E SKKT500/12E SKKT106/12E SKKT106/14E SKKT106/16E SKKT132/12E SKKT132/16E SKKT162/16E
  SKKT162/18E SKKT72/20EH4 SKKT132/20E SKKT213/12E SKKT213/14E SKKT42/18E SKKT213/16E SKKT253/12E SKKT253/16E SKKT27/12E SKKT27/16E SKKT27/16E SKKT27/16E SKKT330/16E SKKT500/12E SKKT500/16E SKKT57/16E SKKT92/12E SKKT92/16E
  SKM100GB101D SKM100GB123D SKM195GB124DN SKM100GB125DN SKM150B128D SKM100GB128DN SKM150B128D SKM145GB123D SKM145GAL123D SKM145GB124D SKM145GB128D SKM145GB128DN SKM150GB128D SKM150GB128DE SKM195GB124D SKM195GAL126D
  SKM200GAL126D SKM200GAL173D SKM150GB123D SKM200GB123D SKM200GB128DE SKM200GB126D SKM200GB123D SKM200GB124D SKM200GB128D SKM200GB173D SKM300GA122D SKT551/14E SKM300GAL063D SKM300GAL123D SKM300GA3D SKM300GB123D SKM300GB174D SKM300GB124D SKM300GB125D SKM300GB128D SKN71/02 SKM300GB128D SKM400GA123D SKM400GA124D SKM400GA128D
  SKM400GB124D
  SKM400GB125D SKM400GB123D SKM400GB128D SKM40GD123D SHBC64128995 SKM500GA128D SKM50GB123D SKM600GA125D SKM600GA126D
  SKM75GAL123D SKM75GB123D SKM75GB128D
  SKM75GB128DN SKM75GD123D SKMT132/04 SKN6000/02 SKR141F17 SKT551-12E SKT1200/16E SKT340/12E SKKIP23NAB126V1 SKiiP13NAB065V1 SKKT41/12E SKKH15/16E SKT551/16E "SKD25/12
  " SKKT27B18EH1 SKM75GA3D SKM75GB176D
  SKM75GB173D SKBT40/12 SKB25-12 SKT760/14E SKD110/18 SKD82/16 SKD110/16 SKKD162/16 SKKT19/12E SKKT26/12D SKKL92/16E SKKH106/16E SKKH250/18E SKM75GB128DE SKM100GAL123D SKM100GB128DE SKM145GB128DE SKM150GB123D SKM150GB124DE
  SKM150GA3D SKM200GAL123D SKCH40/08 SKHI22BH4R SK45KQ12 SKM300GB128DE SKM300GA128D SKIIP22NAB125T12 SKR141F15
  TSM-LC25 6PCS SK70DT16 SEMIX402GB066HDS
  SEMIKRON(賽米控/西門康)IGBT,可控硅,整流橋模塊
  西門康IGBT
  SKM75GB128D SKM100GB128D SKM150GB128D SKM200GB128D SKM300GB128D SKM400GB128D SKM145GAL128D SKM300GAL128D SKM400GAL128D SKM300GA128D
  SKM75GB123D SKM100GB123D SKM150GB123D SKM200GB123D SKM300GB123D
  SKM400GB123D SKM75GAL123D SKM100GA3D SKM300GA123D SKM75GD123D
  SKM75GB176D SKM100GB176D SKM200GB176D SKM400GB176D SKM200GAL176D
  SKM200GB126D SKM300GB126D SKM300GB126D SKM400GB126D SKM200GAL126D
  SKM100GB125DN SKM200GB125D SKM300GB125D SKM400GB125D SKM200GAL125D
  SKM50GB12T4 SKM75GB12T4 SKM100GB12T4 SKM150GB12T4 SKM200GB12T4
  SKM300GB12T4 SKM400GB12T4 SKM150GAL12T4 SKM150GAT4 SKM300GA12T4
  SKM145GB066D SKM300GB066D SKM75GB063D SKM100GB063D SKM200GB063D
  SEMIX402GB066HDS SEMIX603GB066HDS SEMIX202GB12T4S SEMIX404GB12T4S
  SKIIP11NAB126V1 SKIIP23NAB126V1 SKIIP35NAB126V1 SKIIP23NAB12T4V1
  西門康可控硅、二極管,整流橋等
  SKKT57/12 SKKT57/16 SKKT72/12 SKKT72/16 SKKT92/12 SKKT92/16 SKKT500/18
  SKKT106/16 SKKT132/12 SKKT132/16 SKKT162/12 SKKT162/16 SKKT250/16 skkt330/16e
  SKKT273/12 SKKT273/16 SKKT330/12 SKKT330/16 SKKT570/12 SKKT570/16
  SKKH57/12 SKKH57/16 SKKH72/12 SKKH72/16 SKKH92/12 SKKH92/16 SKKH500/18
  SKKH106/16 SKKH132/12 SKKH132/16 SKKH162/12 SKKH162/16 SKKH250/16
  SKKH273/12 SKKH273/16 SKKH330/12 SKKH330/16 SKKH570/12 SKKH570/16
  SKKD100/12 SKKD100/16 SKKD162/12 SKKD162/16 SKKE162/16 SKET330/16 SKKE600F/16 SKKQ800/18 SKKQ3000/18 SKBZ28/14 SKB30/16 SKB50/16 SKB72/16
  SKD30/16 SKD50/16 SKD53/16 SKD60/16 SKD82/16 SKD100/16 SKD110/16 SKD115/16 SKD145/16 SKD160/16 SKBT28/14 SKBT40/14 SKDT60/14 SKDT115/16
  SKA1/17 SKA3/17 SKN100/16 SKR100/16 SKN240/16 SKR240/16 SKR141F16 SKN141F16 SKT100/16 SKT160/16 SKT300/16 SKT1000/16 SKYPER 32 SKHI24
  西門康:二極管、西門康功率模塊、賽米控功率模塊、SEMKRON功率模塊、二極管模塊、賽米控模塊、SEMKRON模塊、可控橋模塊、、驅動模塊、整流二極管、普通可控硅;
  西門康整流模塊:SKKD15/12、SKKD15/16、SKKD26/12、SKKD26/16、SKKD46/12、SKKD46/16、SKKD57/12、SKKD57/16、SKKD72/12、SKKD72/16、SKKD81/12、SKKD81/16、SKKD100/12、SKKD100/16、SKKD132/12、SKKD132/16、SKKD162/12、SKKD162/16、SKKD260/12、SKKD260/16、SKKD380/12、SKKD380/16、SKD25/12、SKD25/16、SKD31/12、SKD31/16、SKD51/12、SKD51/16、SKD62/12、SKD62/16、SKD82/12、SKD82/16、SKD100/12、SKD100/16、SKD110/12、SKD110/16、SKD160/12、SKD160/16、SKD25/02、SKB25/12、SKD50/08、SKB30/12、SKBZ28/12、SKBZ28/14、SKBZ28/16、SKBT28/12、SKBT40/12、SKBH28/12、SKCH28/12(14)、SKCH40/12(14)、SKDH100/12(16)SKDL100/12(16)、SKDT60/12(16)、SKDT100/12(16)H150/09DS、L150/09DS,T150/10、SKET330/08/12/16/18、SKET400/08/12/16/18。
  西門康SKIIP系列智能模塊(三相橋+六單元IGBT+溫度檢測):SKIIP20NAC0631T3、SKIIP11NAC0631T3、SKIIP11NAB063T23、SKIIP20NAB121T38、SKIIP22NAC121T5、SKIIP30NAC121T1、SKIIP20NAC121T3、SKIIP31NAC12T2、SKIIP20NAB12T、SKIIP22NAB12T、SKIIP30NAB12T、SKIIP31NAB12T、SKIIP32NAB12T、SKIIP32NAC12T3。
  西門康:二極管、西門康功率模塊、賽米控功率模塊、SEMKRON功率模塊、二極管模塊、賽米控模塊、SEMKRON模塊、可控橋模塊、、驅動模塊、整流二極管、普通可控硅

   

  電 話
  地 圖
  分 享
  郵 件
  盈彩网